EQUIP сургалт: Удирдахуйн үндэс (III)

621

Энэ удаагийн сургалтаар дараах сэдвүүдээр суралцах юм. 

1. Амьдралын зорилго

2. Удирдагч хүн хэрхэн залбирдаг вэ?

3. Сүнслэг бэлэг авъяасаа хэрхэн нээх вэ?

4. Таны удирдах хэв маяг надад таалагддаг

5. Удирдагчийг хэрхэн төлөвшүүлэх вэ? 

6. Удирдагч бол нярав

7. Төрөл бүрийн зан чанартай хүмүүсийг удирдахуй 

 

Та суралцахыг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээд хэрхэн суралцах мэдээлэл хүлээн авна уу.

Сургалтын төлбөр: 50,000₮

Баярлалаа! 

 
Хайх