Уйлж байгаа хүн нь тайвширна ...

465

Уйлж байгаа хүн нь тайвширна, ядарч байгаа нь тэнхэрнэ, өрөнд баригдсан нь өгөөмөр хангалуун болно, мөрөөдөж ажилласаар байгаа нь хүслээ бүрэн биелүүлнэ, гологдсон нэгэн нь тоогдож үнэ цэнэтэй болно, өвчтэй байгаа нь эдгэрнэ, хорсол гутамшигт байгаа нь чөлөөлөгдөж ичгүүрээсээ сална, ирээдүйгүй гэж бодож явсан нь ирээдүй найдваараа эргүүлж олж авна, хагацсан хүмүүс эргээд учирч эвлэрнэ, ганцаар гонь яваа нь сайхан гэр бүлтэй өнөр айл болно ... гэхдээ энэ бүхэн Есүс Христийн хүч чадлаар ер бусын таашгүй их хайраар зөвхөн ТҮҮНЭЭС ИРДЭГ нигүүлслийн хүчээр ирнээ. Зөвхөн Христ рүү харцаа хандуулаарай. Тэр чамд хүчийг өгч, ухаан хайрлаж, тэвчээр өгч, эцсээ сайхнаар харж, эхлэлээсээ илүү аугаа төгсгөлтэй амьдралын түүхийг бүтээхэд чинь туслах болноо.

#BJM


Та энэхүү цахим номыг Гэрэлт апп-аас худалдан авах боломжтой
Хайх