Мараната Видео Хичээлүүд

Орчин цагтайгаа хөл нийлүүлэн алив агуулга мэдээ нийтлэл видео зураг онлайн орчин бүгд хүний хэрэгцээнд ойр болжээ. Мараната Ресурс,.

Орчин цагтайгаа хөл нийлүүлэн алив агуулга мэдээ нийтлэл видео зураг онлайн орчин бүгд хүний хэрэгцээнд ойр болжээ. Мараната Ресурс, Сургалтын Төв нь Христэд итгэгчдийн оюуны болон сүнслэг хэрэгцээнд хүрч үйлчилсээр өдгөө 15 дахь жилтэйгээ золгож байна. Энэ хугацаанд бид сэтгүүл, ном, цахим хуудас, аппликэйшн, мөн YouTube дэх албан ёсны сувгаараа танд олон чухал хичээл, семинарыг видео хэлбэрээр үзүүлж байгаа болно. 2017 онд таны итгэл зөв суурьтай, амьдрал тань ерөөлөөр дүүрэн байх болтугай! 

Мараната YouTube суваг: https://www.youtube.com/channel/UCztEMadRsedQPpU8FzcmIBQ

МАРАНАТА