EQUIP II удирдахуйн ухааны 3 дахь семинар

Удирдахуйн ухааны нэрт багш, шилдэг олон номын зохиогч Др. Жон Максвелийн үүсгэн байгуулсан EQUIP сургалт Монгол улсад 2011 оноос хойш үйл.

Удирдахуйн ухааны нэрт багш, шилдэг олон номын зохиогч Др. Жон Максвелийн үүсгэн байгуулсан EQUIP сургалт Монгол улсад 2011 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж ирсэн билээ. Эхний төвшинд нийт 4 семинараар 2011-2013 оны хооронд 250 гаруй удирдагчдыг сургасан байна. Харин одоо II төвшний сургалтаар 230 орчим удирдагч суралцаж байна. 

Монгол дахь албан ёсны зохицуулагчаар Мараната сургалт хариуцан ажиллаж байна. Энэ сургалтын I төвшний сургалтыг Эхлэл AOG ТББ-тай хамтарч, II дахь шатны сургалтыг Амьд Үг чуулгантай хамтран явуулж байна. Мөн хойд бүсийн зохицуулчаар Дархан YWAM-ын захирал Энхтайван хамтран ажиллаж байгаа билээ.

Equip II төвшний 3 дахь семинар 2015 оны 11-р сарын 11, 12-нд Амьд Үг чуулганы байранд 08:30-17:00 цагийн хооронд бүтэн 2 өдөр болно. Төлбөр 15,000₮ (ном CD багтсан болно).

Харилцах имэйл: equipmongol@gmail.com


Удирдагч хүнд хэрэгтэй мэргэн ухаан, ур чадвар, зан чанар, зарчим, арга барилыг энэ сургалтаар олгодог. EQUIP сургалтын facebook дэх хаяг: https://www.facebook.com/EquipMongolia