Аз жаргалын зурвас радио нэвтрүүлэг

Гэр бүлийн радио 104,5-тай хамтран "Аз жаргал бол ..." радио 40 цуврал нэвтрүүлгийг 2014 онд Улаанбаатар хот болон бусад газруудад.

Гэр бүлийн радио 104,5-тай хамтран "Аз жаргал бол ..." радио 40 цуврал нэвтрүүлгийг 2014 онд Улаанбаатар хот болон бусад газруудад нэвтрүүлсэн билээ. Танд энэхүү нэвтрүүлгийн эхний 13 нэвтрүүлгийг хүргэж байна.