Исламыг та хэр зэрэг мэдэх вэ?

Исламын улс, жихад, терроризм, хүний наймаа, хүчирхийлэл, соёл иргэншлийг устгах, түүхэн дурсгалыг үгүй хийх, амиа хорлох, тэсрэх бөмбөг.

Исламын улс, жихад, терроризм, хүний наймаа, хүчирхийлэл, соёл иргэншлийг устгах, түүхэн дурсгалыг үгүй хийх, амиа хорлох, тэсрэх бөмбөг тэслэх, Израилийг үзэн ядах гэх мэт олон янзын үг хэллэг Исламын шашинтай ямар нэг байдлаар хамт, эсвэл хамааралтай хэлэгдэнэ. Зарим нь асуухаас айна, зарим нь мэдэхийг ч хүсэхгүй. Харин Др. Билл Ворнер (Dr. Bill Warner) Political Islam хэмээх байгууллагаараа дамжуулж шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр энэхүү шашныг судлан Ислам 1,400 жилийн түүхэндээ 96% нь дайн хийж, харин 4% нь дайнгүй амар тайван байжээ гэсэн дүгнэлт хийжээ. 

Тэрээр өөрийн YouTube дэх сувгаараа дамжуулан богино хэмжээний, тодорхой сэдвээр Исламын тухай ярилцлага таниулга хийдэг юм байна.