MillaMillaMilla

Хананд өлгөдөг загалмай

Үнэ: 8,000-16,000 ₮

Үйлдвэрлэгч: Индонез

Бүтээгдэхүүний хэмжээ: 10x6, 20x12

Жижиг (10x6), Том (20x12) хэмжээтэй загалмай. Дэлхийн хамгийн хатуу мод болох улаан модоор хийсэн хоёр төрлийн хэмжээтэй загалмай.