Тунхаглахын хүч чадал

Сүнслэг тулаан гэж бий. Заримдаа бид залбирлаар тулалддаг ч, заримдаа талархал, магтаалаар тэгээд хамгийн гол нь Бурханы амлалт үгсийг.
2015-12-16

Сүнслэг тулаан гэж бий. Заримдаа бид залбирлаар тулалддаг ч, заримдаа талархал, магтаалаар тэгээд хамгийн гол нь Бурханы амлалт үгсийг итгэлээр хүлээн авч, биднийг чиглэсэн нөхцөл байдал, асуудалд итгэлээр тушааж, Бурханы үгийг давтан тунхаглаж байж л бид итгэлийн тулаанд ялалт байгуулдаг.

Түүнээс биш, хэн нэг хүний эсрэг тунхаглаад байгаа юм биш!

Нөхцөл байдал, өвчин, нүгэл, асуудал, бэрхшээл, донтолт, архидалт, ядуурал, гутрал - энэ бүгд бидний дайсан.

Бурханы үгээс өөр хүчирхэг зэвсэг бидэнд байхгүй. Үг бол илд!

Бурханы Үгийг тунхаглах талаар Дерек Принсийн сургаалыг энд дарж үзээрэй

Энэхүү хичээлийн тэмдэглэлийг татаж авах боломжтой.

Мараната Ресурс Төв