Христмасын тухай домог ба үнэн

Жил болгоны Христмас баяраар янз бүрийн домог амилж эхэлдэг. Тэр бүхэнд нэг дор хариулт өгөх үүднээс дараах слайдыг та бүхэндээ.

2015-12-16

Жил болгоны Христмас баяраар янз бүрийн домог амилж эхэлдэг. Тэр бүхэнд нэг дор хариулт өгөх үүднээс дараах слайдыг та бүхэндээ зориулж бэлтгэв. Хэрэв та Христмасын талаарх үнэн худал нь мэдэгдэхгүй янз бүрийн домгуудыг сонссон бол харин одоо үнэнийг нь бас уншаарай. 

Мараната Ресурс Төв