Сэлэмтэй охид цахим ном

Лиза Бивэрийн бичсэн "Сэлэмтэй охид" номыг эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулж байна. Энэ номоор та зоригжиж, хэрхэн Бурханы эмэгтэй.

2015-09-01

Лиза Бивэрийн бичсэн "Сэлэмтэй охид" номыг эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулж байна. Энэ номоор та зоригжиж, хэрхэн Бурханы эмэгтэй хүн хүчтэй амьдрахын нууцаас суралцаарай.