Аврал гэж юу вэ?

Авралын талаар олон хүн энгийн ойлголттой байдаг. Харин энэ судлалаар авралын талаар Библийн заадаг чухал үнэнийг сурах болно. Энэ.

2015-09-01

Авралын талаар олон хүн энгийн ойлголттой байдаг. Харин энэ судлалаар авралын талаар Библийн заадаг чухал үнэнийг сурах болно. Энэ материалыг татаж аваад өөрөө Библитэйгээ тулган үзэж судлаарай.