"Хоёр ургац" аудио сургаал

Аугаа захирамжийг биелүүлэх дуудлага, тосолгоо Христийн чуулган бүрт бий. Энэ талаар Дерек Принс тун ч сонирхолтойгоор "Хоёр.

2015-09-01

Аугаа захирамжийг биелүүлэх дуудлага, тосолгоо Христийн чуулган бүрт бий. Энэ талаар Дерек Принс тун ч сонирхолтойгоор "Хоёр ургац" сургаалдаа заажээ. Сургаалаа татаж аваад сонсоорой. Ариун Сүнс таны дотор ажлаа хийх болно гэж итгэж байна.