"Гэрлэлтийн түүх" цахим ном

Гэрлэлт бүр өөр өөрийн түүхтэй байдаг. Жон ба Лиза Бивэр өөрсдийн гэрлэлтийн талаарх илэн далангуй хуваалцахдаа хэрхэн гэр бүлийн.

2015-09-01

Гэрлэлт бүр өөр өөрийн түүхтэй байдаг. Жон ба Лиза Бивэр өөрсдийн гэрлэлтийн талаарх илэн далангуй хуваалцахдаа хэрхэн гэр бүлийн амьдрал зөв явах ёстойг Библийн сургаал ба өөрсдийн жишээгээр тайлбарлах болно.