"Ариун Сүнс: Түүнтэй танилцахуй" цахим ном

Ариун Сүнс бол Бурхан гэдгийг зарим хүн мэддэг ч ихэнх нь Ариун Сүнсийг энерги, эерэг хүч, зүгээр л нэг далдын хүч мэтээр бодох тохиол.

2015-09-01

Ариун Сүнс бол Бурхан гэдгийг зарим хүн мэддэг ч ихэнх нь Ариун Сүнсийг энерги, эерэг хүч, зүгээр л нэг далдын хүч мэтээр бодох тохиол их байдаг. Харин Жон Бивэр энэхүү номоороо танд Ариун Сүнс гэж хэн болох Түүнтэй бид хэрхэн харилцах тухай нууцыг дэлгэх болно.