Дэлхийн төгсгөл - Библийн зөгнөл

ISBN: 978-81-89250-80-5

Зохиолч: Дерек Принс

Ангилал: МАРАНАТА ном

Формат: А5

Хэвлэгдсэн он: 2015-08-09

Эрхлэн гаргасан: Мараната хэвлэлийн газар

Хуудасны тоо: 180

Хэл: Монгол

Үнэ: 15,000 ₮

Дерек Принс

Дэлхийн II дайны үеэр Британийн армид алба хааж байхдаа Библийг шамдан судалж эхэлсэн бөгөөд хожим тэрбээр үлэмж хүчирхэг нөхцөл дор Есүс Христтэй нүүр тулан уулзаж, тэр цагаас амьдрал нь сууриараа өөрчлөгджээ. Бурхантай учирсан энэхүү уулзалтаас тэрбээр хоёр дүгнэлтэд хүрсэн аж: нэгдүгээрт, Есүс Христ өнөөдөр ч амьд оршин буй; хоёрдугаарт, Библи бол өнөөдөр ч утга төгөлдөр, жинхэнэ үнэний, амьд ном мөн. Энэ хоёр дүгнэлт л түүний үлдсэн бүхий л амьдралыг чиглүүлэгч луужин нь болжээ.

Тэрбээр хождын амьдралаа Библи судалж, заахад л зориулсан юм. Дерек Принс өдгөө дөч гаруй ном бичиж, 450 гаруй аудио, 150 гаруй видео сургаал гаргасны дийлэнх нь хэдийнээ 60 гаруй хэлнээ буулгагдан, хэвлэгджээ. Библийг тайлбарлаж, тун энгийн, эгэл арга замаар заах нь Дерек Принсийн гол бэлэг авъяас, Түүний аль нэг талыг баримталж хазайдаггүй, урсгал чиглэл бус хандлага нь түүний сургаалыг сонсон, хүлээн авч буй төрөл бүрийн итгэлийн суурь гарал, үндэс угсааны хүмүүст тэр хэрээрээ эн тэгш ач холбогдолтой хийгээд тустай байдаг.

Дерек Принс нь дэлхий нийтэд танигдсан, Библийн суут багш бөгөөд түүний сургаал нь орчин цагт олон түмнээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн, дэлхийд данстай олон багш номлогчдын сургаалын үндэс суурь болдог. Дерек Принсийн өв сургаалын цахим санд багтсан түүний 30 түүвэр сургаалыг та аудио, видео хэлбэрээр хүлээн авч болохоор гадна iOS (iPhone, iPad) болон Андройд утсанд суулган авч болох аппликэйшн татаж аваарай.

Дэлгэрэнгүйг: www.derekprince.mn

 

Агуулга

1. Библи ирээдүйг илчилдэг
2. Зөв хандлагаар хүлээх
3. Библийн зөгнөлийн долоон зарчим
4. Библийн зөгнөлийн "нуруу"
5. Зовлонгийн эхлэл
6. Сонгогдсон хүмүүс цуглана
7. Тэнгэрсийн тэмдгийг ажих
8. Манайх шиг нийгэм: Ноагийн болон Лотын өдрүүд
9. Христийг угтах хүмүүс
10. Харгис цаг ирнэ
11. Гэрлийг эсвэл харанхуйг сонгох
12. Израиль ба Чуулган: Гэрээний хоёр хүн
13. Эцсийн өдрүүдийн чуулганы даалгавар
14. Бос ялагч аа!